BEZPŁATNA INFOLINIA

800 080 178

Bezpieczeństwo żywności i wyższy poziom BHP

Bezpieczeństwo żywności i wyższy poziom BHP

Według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w branży spożywczej występuje niemal 24% wszystkich wypadków w sektorze produkcji. Wyższy poziom BHP i zgodności z przepisami są wysoko na liście priorytetów w sektorze spożywczym, jednak bezpieczeństwo żywności jest tam zawsze na pierwszym miejscu. Teraz te dwa priorytety można połączyć dzięki szerokiej gamie rozwiązań w zakresie identyfikacji na potrzeby bezpieczeństwa w sektorze przemysłu pod marką Brady, które dodatkowo obniżają ryzyko skażenia.

 

Wyższy poziom BHP

Dzięki naszym przemysłowej klasy rozwiązaniom w zakresie identyfikacji i bezpieczeństwa zakłady spożywcze mogą zapobiec wielu wypadkom w pracy. Oferujemy znaki, które ostrzegają pracowników przed niebezpieczeństwem i informują, jakie środki ochrony indywidualnej powinni stosować. Dzięki oznaczeniom podłóg można rozdzielić w bezpieczny sposób pasy ruchu pieszych i pojazdów, blokady Lockout/Tagout pomogą zablokować ruchome obiekty i zawory podczas zabiegów konserwacyjnych, a rozlane na posadzce ciecze można opanować za pomocą rozwiązań do kontroli rozlewów.

 

 

Chroń bezpieczeństwo żywności

Opracowujemy i oferujemy wiele rozwiązań w zakresie identyfikacji na potrzeby bezpieczeństwa o niskim ryzyku skażenia, w tym:

 • znaki i etykiety ToughWash odporne na zmywanie: nie kruszą się po wystawieniu na działanie detergentów lub pod ciśnieniem, jako dodatkowe zabezpieczenie oferujemy produkty ToughWash wykrywalne przez detektory metali
 • samoprzylepne znaczniki rur: szczelnie przylegają do wielu rodzajów powierzchni i pozwalają uniknąć ryzyka skażenia mikrobiologicznego
 • kontrola rozlewów: produkty wykonane z polipropylenu typu meltblown o niskim poziomie kłaczenia do ochrony bezpieczeństwa żywności
 • blokady Lockout/Tagout: blokowanie ruchomych elementów i zaworów w miejscu ich użytkowania do czasu zakończenia zabiegów konserwacyjnych
 • oznaczenia podłóg: wyznaczanie osobnych pasów ruchu dla pieszych i pojazdów w magazynie to wyższy poziom BHP
 • oznaczanie statusu wyposażenia: wyraźne oznaczenia, które elementy wyposażenia nadają się do użytku po kontroli
 • oznaczenia logistyczne: szeroka gama cyfr i liter do poprawy wydajności magazynu

 

 

Wyższy poziom zgodności z przepisami

Dzięki naszym rozwiązaniom w zakresie identyfikacji na potrzeby bezpieczeństwa zakłady sektora spożywczego mogą osiągnąć wyższy poziom zgodności z szeregiem unijnych dyrektyw:

 • dyrektywa 89/391/EWG: poprawa stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy.
 • dyrektywa 89/655/EWG: wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu przez pracowników
 • dyrektywa 98/24/WE: ryzyka dotyczące środków chemicznych w zakładzie pracy
 • dyrektywa 2000/60/WE: ramowa dyrektywa wodna

Nasze rozwiązania pomagają osiągnąć zgodność z normą ISO 14001:

Wyższy poziom zgodności z przepisami

 • ISO 14001 (załącznik 1, A.4.7 – gotowość i reagowanie na awarie): organizacja ma obowiązek sporządzić plan reagowania na awarie, który wymaga zapewnienia sorbentów do pochłaniania rozlanych cieczy

Poznaj wszystkie rozwiązania służące do zwiększenia poziomu BHP i ochrony bezpieczeństwa żywności opisane w naszym darmowym poradniku identyfikacji w sektorze spożywczym!

 

Pobierz darmowy przewodnik

 

formular