BEZPŁATNA INFOLINIA

800 080 178

Znaki bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa

Przy wyborze tablic bezpieczeństwa należy wziąć pod uwagę nie tylko treść informacji ale również odporność materiału, z których tablice bezpieczeństwa są wyprodukowane.

Dyrektywa UE nr 92/58 między innymi nakazuje:

 • Zgodnie z niniejszą dyrektywą - jeżeli nie można wykluczyć ryzyka lub stosownie go obniżyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub metod organizacji pracy, to należy stosować znaki bezpieczeństwa
 • Do oznaczenia zakazów, ostrzeżeń lub nakazów oraz do umieszczenia i oznaczenia wyjść awaryjnych i środków pierwszej pomocy należy zastosować tablice o stałym charakterze.
 • Tablice są wyprodukowane z wysokoudarowego materiału odpornego działanie czynników atmosferycznych odpowiednie do zastosowania w jakimkolwiek środowisku.

 

 

Znaki bezpieczeństwa dla urządzeń

Znaki bezpieczeństwa dla urządzeń

Optymalne ostrzeganie i informowanie użytkowników o nieusuwalnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa związanych z urządzeniami za pomocą niezawodnych znaków bezpieczeństwa o wysokiej rozdzielczości.

 

 

 

 

 

 

Oznaczanie podłóg

Oznaczanie podłóg

Kompletna gama niezawodnych rozwiązań do oznaczania podłóg o małym, średnim i dużym natężeniu ruchu.

 

 

 

 

 

znaceni nouzoveho vychodu

Oznakowanie wyjść awaryjnych

Piktogramy dróg ewakuacyjnych są dostępne na życzenie w wersji z materiału  fotoluminescencyjnego. Piktogramy w rozmiarach niestandardowych dostępne są na specjalne życzenie.

 

 

 

 

 

Bezpecnostni znaceni v roli

Znaki bezpieczeństwa w rolkach

 • Materiał: Laminowany poliester o wysokiej odporności
 • Ilość znaków na rolce: 250
 • Dostępne wymiary:
 • Znaki trójkątne o długości strony 25, 50 lub 100 mm
 • Znaki okrągłe o średnicy 25, 50 lub 100 mm

 

 

 

 

 

Miniaturni piktogramy

Miniaturowe piktogramy

 

 

 

 

 

 

 

Vyroba bezpecnostniho znaceni

Produkcja etykiet wg specyficznych wymagań klienta

 • Jak zamawiać ?
 • Wprowadź kod zamówieniowy etykiety, odpowiadającej żądanym wymiarom, konstrukcji oraz rodzajowi materiału.
 • Wybierz typ etykiety (ratownictwo / pierwsza pomoc, sprzęt gaśniczy, nakazu, zakazu, ostrzegawcze.
 • Wybierz symbol z 10 lub z innej strony w tym katalogu. Przy zamówieniu należy podać numer PIC lub znak, symbol który ma być w użyciu. Mogą być zastosowane niestandardowe symbole pod warunkiem, że zostana dostarczone w następujących formatach  - (EPS lub Corel Draw).
 • Wpisz żądany tekst.

 

 

 

 

 

Bariery

Bariery, zapory

 

 

 

 

 

 

 

Fotoluminiscenční značení

Znaki fotoluminescencyjne

Więcej informacji na temat tego produktu

Aby uzyskać więcaj informacji na temat tego produktu przoszę podać swoje dane kontaktowe.