BEZPŁATNA INFOLINIA

800 080 178

Zawieszka Emergency Equipment Tag

Zawieszka Emergency Equipment Tag

Zawieszka Emergency Equipment Tag zawiera praktyczny uchwyt i wkładki. Uchwyt można łatwo przymocować do różnego rodzaju sprzętu ratunkowego, takiego jak gaśnice, apteczki i zestawy do usuwania wycieków. Na wkładce można umieścić zapisy z inspekcji i informacje o tym, z kim należy się skontaktować po użyciu sprzętu ratunkowego. Zawieszkę można łatwo połączyć z oprogramowaniem Safetrak do przeprowadzania inspekcji sprzętu, aby ułatwić planowanie inspekcji i automatycznie generować raporty po ich zakończeniu.

 

Większe bezpieczeństwo

Upoważnieni inspektorzy będą mogli umieścić na wkładce zawieszki dołączonej do sprzętu datę inspekcji i swój podpis. Jeżeli sprzęt nie przejdzie tygodniowej inspekcji, należy usunąć wkładkę – pusty uchwyt przekazuje wyraźny komunikat „nie używać”. Poinformuje to pracowników o konieczności korzystania z innych urządzeń ratunkowych i powinno zachęcić ich do podjęcia działań w celu wymiany niesprawnego sprzętu. Zawieszka jest dostępna w dowolnym języku, aby zoptymalizować komunikację dotyczącą sprzętu.

Zawieszka Emergency Equipment Tag


Ulepszona zgodność z przepisami

Zgodnie z dyrektywą europejską 2009/104/WE pracodawcy muszą poczynić niezbędne kroki w celu zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i zdrowia. Obejmuje to regularne okresowe inspekcje sprzętu ratunkowego przez odpowiednią osobę oraz udokumentowane zapisy z inspekcji. Daty inspekcji i podpisy stanowią wymagane zapisy pozwalające na wykazanie zgodności z dyrektywą.

 

Wszystkie informacje znajdują się w jednej praktycznej specyfikacji produktu.

Więcej informacji na temat tego produktu

Aby uzyskać więcaj informacji na temat tego produktu przoszę podać swoje dane kontaktowe.