BEZPŁATNA INFOLINIA

800 080 178

Kłódki marki

Kłódki marki

Visacie zamky brady

Kłódki z niepowtarzalnymi kluczami – „Keyed Different“

Kłódki bezpieczeństwa Brady są zwykle dostarczane niepowtarzalnymi kluczami. To znaczy, że jedną kłódkę nie można otworzyć kluczem należącym do innej kłódki. W kłódkach marki Brady jest zastosowanych 6 cylindrów gwarantujących najwyższy stopień zabezpieczenia. Precyzyjna obróbka cylindrów i kluczy podlega ścisłym normom, co umożliwia wyprodukować dużą ilość niepowtarzalnych kluczy i kłódke o wysokiej nieprawdopodobności otwarcia zamka za pomocą klucza należącego do innej kłódki. W celu zabezpieczenia unikatowości kluczy możemy je wypróbować i przekonać się, ża każdy system kłódek marki Brady jest odmienny od innych (w celu otrzymania więcej informacji prosimy o kontakt z dystrybutorem firmy Brady).

 

Kłódki z jednakowymi kluczami – „Keyed Alike“

Kłódki te można otworzyć jednym kluczem. Możliwość tą można zastosować w przypadku obsługi wielu kłódek przez jednego pracownika.

 

Kłódki otwierane głównym kluczem – „Master Key“

Główny klucz umożliwia otwarcie kłódek o różnych (niezamienialnych) kluczach. Właściwość ta umożliwia usunięcie kłódki przez pracowników kierowniczych w przypadku nastania niebezpieczeństwa. Klucz główny należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, do którego mają dostęp wyłącznie kadry kierownicze.

 

Kłódki otwierane głównym kluczem – „Grand Master Key“

Systemy kłódek można łączyć w ten sposób, że kilka grup kłódek ma swoje klucze główne, a do wszystkich grup pasuje klucz Grand Master.

 

Więcej informacji na temat tego produktu

Aby uzyskać więcaj informacji na temat tego produktu przoszę podać swoje dane kontaktowe.