BEZPŁATNA INFOLINIA

800 080 178

Co jest LOTO

Co jest LOTO

Co roku, w Unii Europejskiej zostanie zranionych i uśmierconych wielu pracowników wykonujących regularne naprawy lub konserwacje urządzeń i maszyn przemysłowych. Znacząca ilość tych zranień jest spowodowanych przez niekontrolowany dopływ energii. Nawet pomimo, że w Europie są przyjęte środki wymagające wyłączenie i zamknięcie wszelkich źródeł energii podczas wykonywania napraw maszyn przemysłowych.

Co to jest?

Procedura Lockout Tagout jest wykonywana w dwóch krokach:

  • Lockout – Zamknąć

Procedura Lockout opiera się na umieszczeniu specjalnej blokady i kłódki w miejscu, które jest krytyczne pod względem wyzwolenia źródła energii, w sposób aby jasno:

  • INFORMOWAŁ pozostałych użytkowników, że przebiega naprawa urządzenia i z tego powodu urządzenie jest odłączone/wyłączone
  • ZABRONIŁ niepożądanej manipulacji ze źródłem energii, które może prowadzić do zranienia, śmierci lub szkodach na majątku

 

  • TagOut – Oznaczyć

Nieodzowną częścią całej procedury jest oznaczenie blokady wiszącą tabliczką. Tabliczka infomuje pozostałych użytkowników, że przebiega naprawa urządzenia i z tego powodu urządzenie jest odłączone/wyłączone. Na tabliczce można umieścić (napisać) informacje dotyczące odłączenia (Odpowiedzialny pracownik, data zakończenia). Na tylnej stronie tabliczki można umieścić tekst z opisem poszczególnych kroków, które obsługa musi wykonań przed odłączeniem urządzenia. Podpis na tabliczce stwierdza wykonanie danych kroków.

 

Różne rodzaje ryzyka

System Lockout Tagout pomaga w eliminowaniu ryzyka w różnych typach zakładów.

Do głównych grup ryzyka, dla których można system zastosować należą:Loto Guide

  • Ryzyko mechaniczne - Ruch urządzeń, działanie maszyny np.: prasy, obrabiarki, kruszarki itp.
  • Ryzyko chemiczne - Obecność substancji chemicznych/cieczy/gazu w rurociągu np.: gaz, para, kwas
  • Ryzyko elektryczne - Ryzyko spowodowane przez prąd elektryczny

 

Pobierz darmowy przewodnik Lockout/Tagout
„Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych”

 

Norma EU 89/655 o minimalnych wymogach odnośnie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla używania urządzeń roboczych przez pracowników podczas pracy m.in. określa: Jeżeli używanie urządzeń roboczych stanowi ryzyko dla bezpieczeństwa lub ochrany zdrowia pracowników, pracodawca musi podjąć środki konieczne do zabezpieczenia aby:

  • używanie urządzeń roboczych było ograniczone wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia do jego używania
  • prace połączone z naprawami, modyfikacją i konserwacją lub obsługą były wykonywane wyłącznie przez powołanych pracowników.

Konserwacja może być wykonywana wyłącznie pod warunkiem, że urządzenie robocze jest wyłączone. Jeżeli stan ten nie jest możliwy do osiągnięcia, należy przyjąć środki ochronne do wykonywania tych prac lub prace te wykonywać poza niebezpiecznymi pomieszczeniami.