BEZPŁATNA INFOLINIA

800 080 178

System Lockout/Tagout w kilku lokalizacjach firmy z branży napojów

System Lockout/Tagout w kilku lokalizacjach firmy z branży napojów

Wyzwanie: Duży browar z kilkoma zakładami potrzebuje rozwiązania do neutralizacji maszyn i zabezpieczenia źródeł zasilania oraz zaworów rurowych w pozycji wyłączonej w celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas konserwacji. Klient wymaga, aby ozwiązanie to zostało wdrożone w wielu zespołach, w tym u wyspecjalizowanych pracowników i wykonawców.

 

Produkcja napojów może się wiązać z wykorzystaniem żrących substancji chemicznych, takich jak kwas fosforowy i 4-metyloimidazol. W skomplikowanym systemie rurociągów mogą występować niebezpieczne lub duszące gazy, takie jak dwutlenek węgla i ozon, a także inne substancje stanowiące przewlekłe lub ostre zagrożenie dla zdrowia. W ostatnich dziesięcioleciach znacznie wzrosło wykorzystanie substancji chemicznych oraz dodatków zarówno w produktach spożywczych, jak i napojach na różnych etapach przetwarzania, w związku z czym konieczne było dostosowanie interwencji konserwacyjnych.

Ponadto upowszechnienie mechanizacji i robotyzacji spowodowało wzrost liczby dużych, zautomatyzowanych maszyn ze znaczną liczbą ruchomych części.

Podczas konserwacji i czyszczenia zawartość rur i ruchome części maszyn muszą zostać zneutralizowane, aby uniknąć narażenia pracowników na działanie substancji niebezpiecznych lub uwięzienie w potężnych urządzeniach. Mimo powszechnego stosowania osłon wiele maszyn używanych w tej branży zawiera niebezpieczne części ruchome, na których trudno zamontować odpowiednie zabezpieczenia.

W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi niezbędne stało się wyłączanie zasilania przed dotknięciem nawet najmniejszej ruchomej części maszyny. Ponadto operatorów zachęca się do wzywania odpowiednio wykwalifikowanych mechaników do rozwiązywania problemów technicznych, a nie do samodzielnego zajmowania się nimi.

Różnorodność urządzeń i rur potrzebujących regularnej konserwacji wymaga od firm produkujących napoje posiadania kilku wyspecjalizowanych zespołów pracowników i wykonawców, którzy muszą być wyposażeni w odpowiednie narzędzia do  ezpiecznego serwisowania maszyn.

 

Rozwiązanie System Lockout/Tagout w kilku lokalizacjach firmy z branży napojów

Brady proponuje kompleksowy system Lockout/Tagout z unikatowymi i innowacyjnymi kłódkami SafeKey, które oferują nawet 700% więcej zamków i kombinacji kluczy niż tradycyjne kłódki bezpieczeństwa.

Kłódki SafeKey wyposażone są w niepowtarzalny i innowacyjny mechanizm blokujący, który oferuje ponad 100 000 kombinacji kluczy i zamków. Dzięki kłódkom SafeKey możliwe są większe zestawy unikatowych kombinacji kluczy i zamków, z kluczami master dla większej liczby liderów zespołu i jednym kluczem grandmaster dla kierownika ds. bezpieczeństwa, umożliwiającym otwarcie ich wszystkich.

W systemie Lockout/Tagout, sprawdzonej procedurze bezpieczeństwa przy wykonywaniu czynności konserwacyjnych i przeglądach maszyn, złotą regułą jest zdejmowanie blokady przez osobę wykonującą pracę po zakończeniu interwencji. Pozwala to uniknąć przedwczesnej aktywacji źródeł zasilania i zaworów rurowych, która mogłaby spowodować poważne obrażenia. Tylko liderzy zespołów i wybrani specjaliści na poziomie dyrektorów mają możliwość obejścia tej zasady po przeprowadzeniu rygorystycznej kontroli opisanej w procedurach bezpieczeństwa firmy.

Brady może dostarczyć kłódki z jednakowymi kluczami dla każdego uprawnionego pracownika. Kłódki te nie mogą być otwierane przez dowolnego pracownika firmy, a jedynie przez lidera zespołu posiadającego klucz master lub kierownika ds. bezpieczeństwa firmy dysponującego kluczem grandmaster. Dzięki dużej liczbie kombinacji zamka i klucza możemy wyposażyć dziesiątki zespołów w kłódki SafeKey z różnymi kluczami, które mogą być otwierane kluczem master lidera zespołu.

Specjaliści firmy Brady ds. systemu Lockout/Tagout mogą pomóc w opracowaniu zaawansowanego planu kluczy zawierającego wszystkie kody kluczy i kłódek. Dzięki temu żadne dwa zamki nigdy nie będą takie same, nawet po zamówieniu dodatkowych kłódek SafeKey.

Ponadto Brady może dostarczyć oprogramowanie zabezpieczające LINK360, przy użyciu którego odpowiednie osoby w różnych lokalizacjach mogą tworzyć, edytować, zatwierdzać, drukować lub uzyskiwać cyfrowy dostęp do procedur Lockout/Tagout specyficznych dla maszyn.

 

Rezultat

Gdy wyspecjalizowane zespoły wykonują interwencję na maszynie, członkowie zespołu kontrolują teraz własne bezpieczeństwo. Mogą oni zastosować odpowiednią blokadę zabezpieczającą i zablokować urządzenie za pomocą osobistej kłódki, aby odciąć źródło zasilania lub zamknąć rurę. Mogą również dodać swoją kłódkę do bieżącej blokady, jeśli inny zespół jest już aktywny w danym obszarze, wiedząc, że tylko oni, ich kierownik lub kierownik ds. bezpieczeństwa firmy będą w stanie usunąć blokadę i ponownie otworzyć dowolną rurę lub reaktywować maszynę.

Więcej informacji na temat tego produktu

Aby uzyskać więcaj informacji na temat tego produktu przoszę podać swoje dane kontaktowe.