BEZPŁATNA INFOLINIA

800 080 178

Cel: zero wypadków – poprawa bezpieczeństwa podczas prac konserwacyjnych

Cel: zero wypadków – poprawa bezpieczeństwa podczas prac konserwacyjnych

Według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy do 10–15% wypadków śmiertelnych w miejscu pracy dochodzi podczas prac konserwacyjnych. Wśród pracowników zaangażowanych w prace konserwacyjne częstsze są również choroby zawodowe i problemy zdrowotne, takie jak azbestoza, nowotwory, problemy ze słuchem i choroby układu mięśniowo-szkieletowego. Aby wspierać programy „Zero wypadków” polegające na zwiększeniu bezpieczeństwa konserwacji maszyn, proponujemy 3 rozwiązania.

 

Rozwiązania

Efektywniejsza konserwacja

Warto jednocześnie zwiększać bezpieczeństwo i efektywność podczas prac konserwacyjnych. Dzięki umieszczeniu na maszynach czytelnych etykiet instruktażowych pracownicy zajmujący się konserwacją są natychmiast informowani o najlepszych praktykach i procedurach w zakresie serwisowania danej maszyny. W połączeniu z mniejszą liczbą przerw konserwacyjnych dzięki izolacji energetycznej maszyny i kontroli rozlewów przejrzyste etykiety instruktażowe mogą sprawić, że konserwacja stanie się bardziej wydajna, i pomóc firmom szybciej powrócić do pełnej zdolności produkcyjnej.

 

3 rozwiązania na rzecz poprawy konserwacji

Brady proponuje 3 rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo i efektywność podczas prac konserwacyjnych.

 

Profesionálne tlačiarne bezpečnostného značenia

Profesjonalne drukarki do znaków bezpieczeństwa: drukuj samoprzylepne znaki bezpieczeństwa i etykiety instruktażowe, umieszczając je na maszynach przed serwisowaniem. Optymalne informowanie specjalistów, aby mogli pracować w sposób bezpieczny i wydajny.

 

Dodatkowe informacje

 

Bezpečnostné značky

System Lockout/Tagout: odizoluj maszyn od zasilania podczas konserwacji przy użyciu zatwierdzonych procedur Lockout/Tagout, dedykowanych blokad zabezpieczających i profesjonalnych kłódek.

 

Dodatkowe informacje

 

Prevencia a odstraňovanie rozliatí

Kontrola rozlewów: zapobiegaj rozprzestrzenianiu się na posadzce wycieków powstających podczas konserwacji, które mogą powodować wypadki i opóźnienia.

 

Dodatkowe informacje

 

Služby

Usługi: skontaktuj się z nami i umów wizytę w zakładzie lub audyt, a dzięki temu łatwiej dobierzesz rozwiązania dopasowane do swoich potrzeb.

 

Dodatkowe informacje

 


Cel: zero wypadków

Zgodnie z najnowszymi danymi Eurostatu w 2015 r. w UE miało miejsce 3,2 mln wypadków bez ofiar śmiertelnych i 3876 wypadków śmiertelnych, co spowodowało stratę 42 mln dni roboczych. Średni koszt jednego wypadku bez ofiar śmiertelnych szacuje się na 10 000 euro, a w przypadku wypadku śmiertelnego to aż 1,1 mln euro. Większe bezpieczeństwo w miejscu pracy to nie tylko prospołeczna, ale również ekonomicznie opłacalna strategia, pozwalająca chronić rentowność firmy. Brady proponuje wiele rozwiązań w zakresie identyfikacji na potrzeby bezpieczeństwa, które pomagają zmniejszyć ryzyko w miejscu pracy w zakresie najczęściej występujących kategorii wypadków.

Pobierz bezpłatny poradnik BHP