BEZPŁATNA INFOLINIA

800 080 178

Stwórz zgodne z przepisami, bezpieczne i wydajne środowisko pracy

Stwórz zgodne z przepisami, bezpieczne i wydajne środowisko pracy

Brady Corporation oferuje trwałe znaczniki rur, znaki bezpieczeństwa, etykiety CLP i oznakowanie stref umożliwiające stworzenie zgodnego z przepisami, bezpiecznego i wydajnego środowiska pracy.

Stwórz zgodne z przepisami, bezpieczne i wydajne środowisko pracyZgodność z przepisami

Dzięki zastosowaniu trwałych znaczników rur, znaków bezpieczeństwa, etykiet CLP i oznakowania stref oferowanych przez firmę Brady przedsiębiorstwa mogą w dużym stopniu spełnić wymagania dyrektywy 89/391/EWG w zakresie odpowiedniej ochrony pracowników, dyrektywy 92/58/EWG, która zobowiązuje pracodawców do zapewnienia znaków bezpieczeństwa, rozporządzenia 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP), a także wymagania przepisów krajowych. Rozwiązania firmy Brady w zakresie identyfikacji na potrzeby bezpieczeństwa dostosowane są także do specyfikacji podanych w odpowiednich załącznikach do dyrektywy 92/58/EWG.

 

Bezpieczeństwo

Znaki bezpieczeństwa, znaczniki rur, etykiety CLP i oznakowanie stref instruują lub ostrzegają pracowników przed potencjalnym niebezpieczeństwem w miejscu, w którym takie informacje przydadzą się najbardziej. Zapobiegaj kolizjom pieszych, wózków widłowych i innych pojazdów wyraźnie oznaczając pasy ruchu. Pozwól pracownikom i ratownikom błyskawicznie stwierdzić, w których rurociągach lub zbiornikach znajduje się niebezpieczny czynnik roboczy i wdrażaj znaki zakazu, ostrzegające, nakazu, ewakuacyjne i pożarowe, by zapobiegać wypadkom w pracy.

 

Wydajność

Oprócz spełniania wymagań przepisów i bezpieczeństwa oznakowanie stref, znaczniki rur i znaki bezpieczeństwa mogą także zwiększyć wydajność w miejscu pracy, informując współpracowników o tym, gdzie mogą znaleźć potrzebne narzędzia i jakie środki ochrony powinni zastosować. Tempo i wydajność ekip remontowych także można zwiększyć dzięki czytelnemu oznaczeniu, które zawory sterują pracą poszczególnych rurociągów, jaki jest czynnik roboczy w rurociągu, jaki jest kierunek jego przepływu, punkt początkowy i docelowy.

Poznaj naszych 16 oznaczeń wizualnych zwiększających bezpieczeństwo i efektywność w miejscu pracy.