BEZPŁATNA INFOLINIA

800 080 178

Drukuj znaki BHP i LEAN w miejscu pracy

Drukuj znaki BHP i LEAN w miejscu pracy

Kompleksowa oferta drukarek Brady do znaków i etykiet umożliwia druk w dowolnym czasie dowolnego znaku umieszczanego w środowisku pracy. Odpowiednio rozmieszczone oznakowanie miejsca pracy zmniejsza liczbę wypadków w pracy i zwiększa produktywność.

BBP30Większa produktywność

Wzrost produktywności o 40% wiązany jest z wdrożeniem w zakładach pracy rozwiązań bazujących na metodach 5S. Metody te zwiększają produktywność, sprowadzając uwarunkowania miejsca pracy do samej esencji dzięki normalizacji i zrozumiałej komunikacji procedur, narzędzi i informacji w miejscach, w których ich obecność jest najbardziej pożądana.

Firma Brady oferuje trwałe etykiety do środowisk pracy, w tym między innymi etykiety systemów „lean” i 5S, oznaczenia podłóg, miejsc składowania, wskaźników różnego typu, a także do identyfikacji sprzętu i do logistyki. Nasze wyróżniające się trwałością etykiety zachowują czytelność i przylegają nawet w ekstremalnych warunkach. W razie potrzeby można je drukować na miejscu na drukarce Brady.

 

Mniej wypadków

Bazując na systemie 5S, firma Brady stworzyła system 5S Plus, którego zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa w wizualnym wymiarze miejsca pracy. Znaki BHP mogą również przyczynić się do wzrostu produktywności dzięki temu, że zmniejszają liczbę wypadków, przerw w produkcji i liczbę pracowników na zwolnieniu lekarskim.

5S Plus BrochureFirma Brady oferuje wytrzymałe oznaczenia rur, środków chemicznych, wyjść ewakuacyjnych, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa pracy, w tym znaki ostrzegawcze, nakazu, zakazu i inne. Wszystkie te znaki można wydrukować na miejscu na trwałym podkładzie na drukarce firmy Brady.

 

Możliwość drukowania etykiet na miejscu

Pełen zakres drukarek do znaków i etykiet firmy Brady pomaga wdrożyć system oznaczeń miejsca pracy 5S Plus. Możliwość tworzenia znaków i etykiet na żądanie w dużej liczbie kształtów, kolorów i rozmiarów pozwala zaprojektować dowolny znak BHP czy systemu „lean” I tym samym zmniejszyć liczbę wypadków i zwiększyć produktywność.

Pobierz darmowy Przewodnik 5S Plus!